Tanex Vladislav

TOPAZ I

Bod tání: 31 °C
Báze: kožní klih v suchém stavu 
Barva: žlutá až tmavohnědá 
Charakter filmu: tvrdý 
Viskozita: 4 - 4,5 Engler (min)
Popel: do 3 %
Pracovní teplota: 60 - 80 °C
Obsah vody: do 15 % (max)
Pokles viskozity: 25 (max)
pH 1% roztoku: 6,5 - 7,5 
Pevnost gelu: 250 - 280 Bloom/g (min)
Obsah tuku : 0,4 - 0,8 %

Pro náročné zákazníky.

Čištění strojů: teplou vodou

Skladování: klih se skladuje v suchých a krytých místnostech, dobře větraných a chráněných před hlodavci. Při dodržení výše uvedených skladovacích podmínek není doba skladování omezena.

Likvidace: klih je dobře biologicky odbouratelný, po naředění jej lze likvidovat v biologické čistírně odpadních vod.

Balení, doprava: klih je balen do PE pytlů s ventilovým uzávěrem po 30 kg, expedován na paletách. Dopravuje se krytými dopravními prostředky.

Ekologická nezávadnost: klih je vyráběn z přírodní suroviny a neobsahuje žádné životu nebezpečné chemikálie.

Příprava pracovního roztoku: suchý klih se namočí do studené vody, po nabobtnání (50 - 120 min. - v závislosti na zrnitosti klihu) se klih v rozpouštěcím tanku (dvouplášťový) za stálého míchání při pracovní teplotě rozpustí* viskozita je udávána jako 17,75% roztok při 40°C, pokles viskozity za 24 hodin

Hledání:

Zaregistrujte se k odběru novinek:


Organic
TANEX Vladislav s.r.o.
Vladislav 70
CZ - 675 01 Vladislav
Czech Republic
Tel.: +420 568 888 102
email: tanex@tanex.cz

Přihlášení uživatele:

E-mail:
Heslo:
Copyright © 2008 - 2022 TANEX Vladislav s.r.o. | Vyrobilo Vergilio

Projekt VÝMĚNA TECHNOLOGIE A PŘEMÍSTĚNÍ PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁVODĚ TANEX VLADISLAV, A.S. (dnešní TANEX Vladislav s.r.o.)

je spolufinancován Evropskou unií.

Jedná se o modernizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení na výrobu energie, rozvodů plynu a tepla za účelem zvyšení účinnosti a snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů.

ministerstvo průmyslu a obchodu Europská unie